fbpx

СИЛАТА Е
В ЕКИПА

Работим заедно, успяваме заедно. Вярваме, че едно решение е по-добро, когато е резултат от проучванията, мисълта и усилията на повече хора. Прилагаме го в нашия екип, но държим да работим така и с клиентите. 

Нашият колективен опит и знания са тези, които предопределят успеха на всяко начинание. Добрите резултати не ни задоволяват. Знаем, че винаги може и по-добре. Затова не спираме да се учим, да прилагаме новото, да се развиваме. 

Нашите предимства

 • Имаме дългогодишен опит
 • Намираме правилните решения
 • Познаваме добре пазарите на нашите клиенти
 • Познаваме добре стейкхолдерите на нашите клиенти
 • Познаваме в дълбочина медийния пазар
 • Бързи и гъвкави сме
 • Работим 24/7 при криза
 • Дискретни сме
 • Вярваме в нашите ценности и ги спазваме
 • Даваме висока добавена стойност на клиентите
 • Ръководим се не само от законите на страната, а и от моралните норми

Нашите ценности

ПОЧТЕНОСТ

Ние се придържаме към най-високите стандарти за акуратност и истина при представянето на интересите на тези, които представляваме, и в общуването ни с всички заинтересовани страни. Не подкрепяме разпространението на фалшиви новини, прикриването на факти, които засягат обществото, не практикуваме „черен ПР“, не разпространяваме информация, която ни е предоставена в условия на конфиденциалност.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Учим се непрекъснато. Придобиваме и използваме отговорно специализирани знания и опит. Грижим се за нашия напредък чрез непрекъснато професионално развитие, проучвания и обучения. Изграждаме взаимно разбиране, взаимоотношения на доверие и коректност с всички  аудитории, с които работим.

НЕЗАВИСИМОСТ

Предоставяме обективни съвети на тези, които представляваме. Носим отговорност за своите действия пред клиентите си, пред законите на страната и общочовешките морални принципи.

ЛОЯЛНОСТ

Ние сме верни на тези, които представляваме, като същевременно спазваме задължението си да не нарушаваме обществения интерес със своите професионални действия и съвети.

 

ИДЕАС България следва стриктно Регламент (ЕС) 2016/679, транспониран в българския Закон за защита на личните данни. Нашата цел е защитата на правата на физическите лица по отношение на личните им данни. Как го правим и как можете да проверите дали и какви ваши лични данни съхраняваме, можете да прочетете тук.

Контакти

Телефон за контакти:

+359 2 415 4 415

E-mail: office@ideas-bg.com 
Адрес: София, 1618

бул. „България“ 106, Д4